פנה ברוטב א לה מורנרה

פנה ברוטב מיוחד שהמצאתי לי…כל כך קל להכנה והטעם א-ג-ד-ה-!