תנאי שימוש  באתר פיקרסט

1. התחייבות לתנאי שימוש

 • על ידי שימוש באתר Picrest.co.il, הינך מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש באתר "Picrest.co.il". במידה ואינך מסכים עם תנאי השימוש אנא הפסק את השימוש באתר.
 • שימוש חוזר באתר לאחר שינוי התנאים מהווה אישור לתנאים החדשים.
 • התנאים כתובים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך מתייחסים גם לנשים.

 2. שימוש באתר פיקרסט

 • בפתיחת חשבון באתר פיקרסט הינך מאשר כי אינך ראשי לעשות כל שימוש לרעה בחומר או/ו במידע הכולל אשר נמצא באתר לרבות ,טקסטים ותמונות.
 • אינך ראשי להעביר או/ו להעתיק את החומר הנמצא באתר "פיקרסט".
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי דומה, לרבות תוכנות ריגול ו/או איסוף מידע, לשם חיפוש, סריקה ו/או העתקה של תכנים מתוך פיקרסט.
 • חברת פיקרסט ראשית להסיר ו/או לא לאשר כל מידע או /ו תמונה שאינה מתאימה באופיה לאתר פיקרסט.

3. טקסט העלאת תמונות וטקסטים באתר

 • עם אישורך לפתיחת חשבון הינך מסכים ומאשר כי כל התמונות והטקסטים בחשבון שלך הינם שייכים לך בלבד.
 • אתה מאשר בזה כי הינך מחזיק בזכויות של כל התמונות והטקסטים הנמצאים באתר "פיקרסט" בחשבון או/ו בגלריה שלך.
 • הינך מתחייב שלא להעלות תוכן מטעה, פוגעני, מסית, מאיים או מפלה.
 • "פיקרסט" אוסר שימוש בטקסטים או/ו תמונות של אתרים אחרים, חברות מזון,מסעדות,בולגרי מזון,אתרי מתכונים ועוד ללא שניתן אישור מראש
 • לחברת "פיקרסט" יש את הזכות להשתמש בתמונות כולל הטקסטים, בכל אתר צד שלישי למטרות שיווק פרסום. חיצוני או פרסום פנימי באתר, פרסום למטרת קידום ברשת האינטרנט ורשתות חברתיות .

4. אחריות

 • חברת "Picrest.co.il" אינה נושאת באחריות לכל פגיעה בחשבון או/ו בגלריה של לקוחות האתר.
 • חברת "Picrest.co.il" אינה אחרית על כל הפרה של קניין רוחני ו/או הפרה של זכויות יוצרים אשר נגנבים מהאתר.
 • מאחר וPicrest.co.il  אינו יכול לבדוק את זכויות היוצרים של התמונות אינו נושא בכל אחריות לגבי התכנים והטקסטים באתר. Picrest.co.il הינו פלטפורמה בלבד.
 • Picrest.co.il לא יהיה אחראי  לכל נזק אשר יגרם כתוצאה מהעלאת תמונות או טקסטים על ידי בעל חשבון באתר. כל האחריות הינה על בעל החשבון שהעלה את התמונות או הטקסטים שבמחלוקת. התכנים אינם מתפרסמים מטעם Picrest.co.il אלא מטעמם של גולשים באתר.

5. מגבלות

 • Picrest.co.il אינו אחראי על כל אובדן של תמונה או/ו טקסט באתר פיקרסט.
 • Picrest.co.il אינו אחראי לשום נזק שיגרם ללקוח או כל הפסד כספי או/ו הפסד כלשהוא עקב סגירה ו/או השהייה ו/או חסימה ו/או מחיקה של חשבון באתר פיקרסט.
 • Picrest.co.il רשאי לסגור או/ו להשהות כל חשבון של לקוח אשר מפר תנאי שימוש באתר Picrest.co.il ללא התרעה מוקדמת.

 תיקונים מידע באתר ושינויים

 • אתר Picrest.co.il עלול לכלול טעויות דפוס ו/או צילום או/ו טעיות טקסט. אתר Picrest.co.il אינו מתחייב כי כל המידע אשר מופיע באתר פיקרסט יהיה מדויק.
 • Picrest.co.il שומר על הזכות לעשות כל שינוי בטקסט או/ו בתמונה ו/או בכל מידע אחרהעולה לאתר ללא הודעה מוקדמת.

קישורים

 • Picrest.co.il אינו אחראי על  התוכן של הקישורים המפורסמים על ידי בעלי חשבונות באתר " Picrest.co.il " כל טענה לגבי התוכן המופיע בקישור יש ישירות להפנות לבעל האתר המופיע בקישור.
 • Picrest.co.il אינו אחראי לכל תוכן המפורסם באתר על ידי בעלי חשבונות או משתמשים לרבות לטקסט ו/או תמונות ו/או תגובות ו/או קישורים.

מדיניות פרטיות ושימוש במידע

Picrest.co.il אינו מעביר את הפרטים האישיים שלך כגון: שם או/ו אימייל וכמובן פרטים אישים עם כל צד שלישי, למעט אם יידרש לכך על פי צו שיפוטי.

Picrest.co.il ינקוט באמצעים הדרושים בכדי למנוע זליגת מידע לאתרים אחרים ואולם Picrest.co.il אינו יכול להבטיח מניעה מולחטת של זליגת מידע או גניבת מידע בידי האקרים. Picrest.co.il מסיר כל אחריות במקרה של זליגת מידע ו/או גניבת מידע אישי או אחר Picrest.co.il בידי אתרי צד שלישי ו/או האקרים ו/או גורמים זדוניים אחרים.

 • בלחיצה על אישור חשבון, הינך מעניק לאתר Picrest.co.il את הרישיון להציג את התמונות ו/או הטקסטים ו/או כל תוכן אחר מחשבונך באתרי צד שלישי.
 • Picrest.co.il רשאי לשנות את מדיניות הפרטיות והשימוש במידע בכל עת. במידע ויבוצע שינוי מהותי Picrest.co.il יודיע על כך באתר.
 • Picrest.co.il עשוי להתשמש ב- cookies לצורך תפעול תקין של האתר.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את פיקרסט, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש בפיקרסט.

כמו כן הינך מתחייב לשפות את פיקרסט, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שהעלת בפיקרסט לרבות תמונות, טקסט או קישורים.

טיפול במחלוקות

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

כל מחלוקת שתתגלה בין פיקרסט לבין משתמשים באתר תובא לבוררות בפני בורר שהינו עו"ד הבקיא בתחום מסחר מקוון אשר זהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.