מתכון: חמין של סמדי בומבה

החמין הקבוע של שבת בבוקר